Mewujudkan Cendekiawan muslim yang Berakhlakul Mulia, Taqwa kepada Allah yang Esa